Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


Kort verblijf (minder dan 90 dagen)


In de Republiek Congo is het de Franse ambassade die visumaanvragen voor kort verblijf voor België (en andere Europese landen) behandelt en namens België afgeeft.

Deze visumaanvragen worden verwerkt door de visumdienst van de Franse ambassade in Brazzaville (gewone verblijfplaats in de departementen Brazzaville, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala) en door het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Pointe-Noire (gewone verblijfplaats in de departementen: Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou), de enigen die bevoegd zijn om visumbeslissingen te nemen.

Om informatie te krijgen, uw dossier voor te bereiden en in te dienen of uw verzoek te volgen, logt u in op France-visa
 

Lang verblijf (meer dan 90 dagen)


Aanvragen voor een visum voor verblijf van langere duur voor België worden behandeld door de Belgische Ambassade in Kinshasa en ingediend bij het Europees Visumcentrum (CEV) in Kinshasa. Het is belangrijk om vooraf de CEV-site te raadplegen, zeker gezien de ontwikkelingen die verband houden met de wereldwijde Covid-19-pandemie.

Het is belangrijk dat de documenten voorzien zijn van de vereiste legalisaties. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het ereconsulaat zodra men het dossier begint voor te bereiden.