Ambassade van België in Congo-Brazzaville

België in de Republiek Congo

Welkom op onze website!
 

 
U kan ons contacteren via e-mail op
brazzaville@diplobel.fed.be of telefonisch op +242 05 200 1313. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

 

 
Gevestigd in de gebouwen waar de Delegatie van de Europese Unie zich vroeger bevond (doodlopende straat van de Auxence Ickongalaan, tegenover de ambassade van Italië, gemeente Poto Poto), bestaat de ambassade uit een kleine ploeg dynamische en gemotiveerde mensen. Ze stelt zich uitdrukkelijk ten dienste van de in Congo residerende of reizende Belgen. De ambassade ijvert voor de versterking en de intensivering van de betrekkingen tussen België en Congo-Brazzaville op politiek, economisch, cultureel en menselijk vlak.

Raadpleeg de sectie over consulaire diensten om te weten met wie u contact kunt opnemen als u een visum voor kort of lang verblijf, paspoort, legalisatie, akte van burgerlijke stand, ... nodig heeft.
 

Nieuws

02 jun

Vandaag en morgen brengen Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez, Minister van Defensie Ludivine Dedonder en de directeur sub-Sahara Afrika van de FOD Buitenlandse Zaken, Philippe Bronchain – als vertegenwoordiger van Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib die in extremis in Brussel was weerhouden – een werkbezoek aan Niger, om er een pilootproject van de unieke geïntegreerde aanpak – diplomatie, development en defensie - van België te officialiseren.

27 mei

Op vrijdag 26 mei heeft een diplomatieke conferentie van 70 staten in Ljubljana (Slovenië) een historisch akkoord goedgekeurd over een nieuw multilateraal verdrag inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering voor de vervolging van de ernstigste internationale misdrijven voor nationale rechtbanken.

24 mei

Na de zware overstromingen stelde Italië een internationale vraag om noodhulp via het Europese mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de respons op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

24 mei

Vandaag zal de officiële delegatie de hoofdstad Dakar verlaten om, in Bandia en Diamniadio, onder meer nieuwe investeringen te bekijken van Belgische bedrijven die al geruime tijd in Senegal actief zijn.

23 mei

Van 21 tot 25 mei leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Senegal. Het programma voor maandag en dinsdag vindt plaats in de hoofdstad Dakar, waar een waaier aan B2B-vergaderingen en sectorale workshops, een bezoek aan de haven van Dakar en ontmoetingen met de autoriteiten zijn gepland om nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden tussen België en Senegal te verkennen.