Ambassade van België in Congo-Brazzaville

België in de Republiek Congo

Welkom op onze website!
 

 
U kan ons contacteren via e-mail op
brazzaville@diplobel.fed.be of telefonisch op +242 05 200 1313. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

 

 
Gevestigd in de gebouwen waar de Delegatie van de Europese Unie zich vroeger bevond (doodlopende straat van de Auxence Ickongalaan, tegenover de ambassade van Italië, gemeente Poto Poto), bestaat de ambassade uit een kleine ploeg dynamische en gemotiveerde mensen. Ze stelt zich uitdrukkelijk ten dienste van de in Congo residerende of reizende Belgen. De ambassade ijvert voor de versterking en de intensivering van de betrekkingen tussen België en Congo-Brazzaville op politiek, economisch, cultureel en menselijk vlak.

Raadpleeg de sectie over consulaire diensten om te weten met wie u contact kunt opnemen als u een visum voor kort of lang verblijf, paspoort, legalisatie, akte van burgerlijke stand, ... nodig heeft.
 

Nieuws

21 sep

David Jordens wordt woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

19 sep

Tijdens haar bezoek aan New York in het kader van UNGA78 – de 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - zal minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib uit naam van ons land meerdere ministeriële side events voorzitten, in samenwerking met EU- en internationale partners. Aan ons land werd gevraagd om een aantal evenementen mee te organiseren, omwille van het uitgesproken profiel van België als voorvechter van kinder- en vrouwenrechten.

18 sep

Tijdens haar deelname aan de openingssessie van de 78ste Algemene Vergadering in New York (UNGA78) zet minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez in op de grote beleidsprioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

16 sep

Op 19 september wordt het Algemeen Debat van de 78ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA78) in New York geopend.

14 sep

Gevolg gevend aan het verzoek om bijstand van Libië aan het Mechanisme voor Civiele Bescherming van de Europese Unie (“Union Civil Protection Mechanism” (UCPM)), heeft België besloten zich aan te sluiten bij de Europese solidariteitsactie.