Ambassade van België in Congo-Brazzaville
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

Belgen in nood

Indien u  tijdens uw verblijf in Congo geconfronteerd wordt met een noodsituatie en een spoedconsulaire assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om de Belgische Ambassade in Brazzzaville op nummer 00242 05 200 13 13 te contacteren.

In geval u moeilijkheden ondervindt om in contact te komen, kunt u ook het wachtnummer van de Belgische Ambassade in Brazzaville bellen (+242 05 209 71 71). Dit nummer is gereserveerd voor Belgen en alleen in noodgevallen.

Visum

Kort verblijf (minder dan 90 dagen)

In de Republiek Congo is het de Franse ambassade die visumaanvragen voor kort verblijf voor België (en andere Europese landen) behandelt en namens België afgeeft.

Deze visumaanvragen worden verwerkt door de visumdienst van de Franse ambassade in Brazzaville (gewone verblijfplaats in de departementen Brazzaville, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala) en door het Consulaat-Generaal van Frankrijk in Pointe-Noire (gewone verblijfplaats in de departementen: Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou), de enigen die bevoegd zijn om visumbeslissingen te nemen.

Om informatie te krijgen, uw dossier voor te bereiden en in te dienen of uw verzoek te volgen, logt u in op France-visa.

Lang verblijf (meer dan 90 dagen)

Aanvragen voor een visum voor verblijf van langere duur voor België worden behandeld door de Belgische Ambassade in Kinshasa en ingediend bij het Europees Visumcentrum (CEV) in Kinshasa. Het is belangrijk om vooraf de CEV-site te raadplegen.

Het is belangrijk dat de documenten voorzien zijn van de vereiste legalisaties. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de Ambassade zodra men het dossier begint voor te bereiden.

 
Legalisaties

De Ambassade van België in Brazzaville zorgt voor de legalisaties. Belangrijk: u moet de instructies op de website van de Belgische Ambassade in Kinshasa nauwgezet lezen en uw dossier voorbereiden (in het bijzonder moet u de documenten eerst legaliseren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, indien nodig voor eensluidend laten verklaren door het gemeentehuis en een memo voorzien) alvorens een afspraak te maken met de Ambassade.

De legalisatie kost 20 EUR per document, contant te betalen (in EUR) aan het loket tijdens het indienen van uw dossier. Gelieve het exacte bedrag mee te nemen, de Ambassade heeft geen wisselgeld in EUR.

Voor de legalisaties in Brazzaville, gelieve een afspraak te maken: bel 05 200 1313 of stuur een mail naar brazzaville@diplobel.fed.be. Er wordt altijd om een ​​e-mailadres gevraagd.

De documenten afgegeven op de legalisatiedienst worden door de ambassade gescand en voorzien van een digitale legalisatie. Een paar dagen na het afgeven van de documenten krijgt de aanvrager, na de digitale handtekening, per e-mail een reçu ("À conserver / Te bewaren") die een dossiernummer en sluitingsdatum bevat met dewelke hij/zij de legalisatie kan raadplegen op https://legalweb.diplomatie.be.

U woont in de Republiek Congo?

Belgische inwoners van de Republiek Congo vallen onder de consulaire bevoegdheid van de Ambassade van België in Kinshasa. Voor registraties, identiteitskaarten, paspoorten, akten, certificaten enz. zij dienen contact op te nemen met de consulaire dienst van deze ambassade. Voor meer informatie, raadpleeg de website van onze Ambassade in Kinshasa.